Diviloopperi

Ajatuksia arkkitehdiltä

 

Diviloopperi

Arkkitehdin asenne

Asenne on tärkeää arkkitehdilläkin. Hänellä on hyvä olla sosiaalisia taitoja. ”Ei saa olla liian herkkänahkainen. On kyettävä vastaanottamaan kritiikkiä ja näkemyseroja”, hän selvittää. Hyvä arkkitehti ottaa huomioon rakennetun ympäristön. Usein luodaan uutta rakennettuun ympäristöön. Miten uudisrakennus istutetaan ympäristöön? Siihen on olemassa erilaisia menetelmiä, kuten harmonia tai kontrastin käyttö. Se saavutetaan muodoilla, väreillä, pintamateriaaleilla, struktuurilla ja niin edelleen. Jokaisella arkkitehdillä on omanlaisensa sisäsyntyinen luomisprosessi.

Luonnonvalo on paras

Ylhäältä tuleva luonnonvalo on parasta valoa. Varsinkin isoissa rakennuskomplekseissa pyritään saamaan luonnon valoa mahdollisimman paljon, etenkin jos on kyseessä työskentelytilat. Myös laki määrää näin. Isoissa rakennuskomplekseissa joudutaan käyttämään isoja valopihoja tai halkaistaan rakennuksia osiin. Suunnitelma lähtee liikkeelle hyvin pitkälle luonnonvalon ehdoilla. ”Pientaloissa luonnonvalon pitää toimia kellon ympäri. Pientalossa tämä on helpompi ratkaista, koska se on pieni yksikkö. ”Usein haasteena on, että näkymät ovat eri suuntiin kuin valo. Miten asia ratkaistaan? ”Lähtökohtana ja määräävänä tekijänä on oltava luonnonvalo. Siihen on monia ratkaisukeinoja muun muassa kapearunkoinen talo, jolloin valo ja näkymät toimivat tilassa kahteen suuntaan. Voidaan käyttää ylävaloa, ilman että tehdään kattoikkunoita, joiden rakenne on kalliimpi kuin tavallisen ikkunan. Pykälletty kattorakenne on usein hyvä ratkaisu. ”Taitava suunnittelija tekee perusratkaisuilla hienoa jälkeä. Näin saadaan kustannustehokkuutta.”

 

Tulitko ajatelleeksi?

Pienikin liian myöhään ajoitettu muutos suunnittelussa aiheuttaa muutosketjun. Jos talossa tilojen sijainti on suunniteltu jo hyvin pitkälle ja halutaankin hetken mielijohteesta muuttaa terassin paikkaa, koko suunnitelma menee uusiksi. Se voi tietää kymmenien tuntien lisälaskua. Siksi on hyvä, että talonrakentaja on ensin itse hahmotellut taloaan. Silloin hän huomaa, että suunnittelu ei olekaan aivan helppoa ja tulee pohtineeksi asioita etukäteen.

Ammattitaitoisella arkkitehdillä on paljon annettavaa. On luonnollista, että maallikko ei osaa ratkaista arkkitehtoonisia haasteita, kuten etsimällä optimivaihtoehtoja sisätiloihin, ilmansuuntiin sekä sisä-ja ulkoliikenteeseen suhteessa tontin muotoihin. Mitä enemmän koulutetun ja kokeneen arkkitehdin osaamista käytetään, sen parempi rakennuksesta tulee.

Rakennusten korjausrakentaminen kiinnostaa Niemistä erityisesti, koska se on niin vaativaa. ”Rakennuksen voi korjata entiseen loistoonsa uusilla tvisteillä tai jopa tehdä kokonaan uuden käyttötarkoituksen. Erittäin mielenkiintoista ja haasteellista on lisätä vanhaan rakennukseen uusi osa.

 

Kertarakentajat ja ammattilaiset

Rakentajat voidaan jaotella kahteen osaan: kertarakentajat ja ammattilaisrakentajat. Kertarakentajat ovat monasti perheitä, jotka rakentavat itselleen omakotitalon tai muita henkilöitä, jotka rakentavat kertaluontoisesti.

Ammattilaisrakentajat ovat puolestaan sarjarakentajia, joiden toimenkuvaan kuuluu rakentaminen. Ammattilaistahon kanssa asioidessa arkkitehdillä on vapaammat kädet, sillä ammattilaisilla on omat selkeät roolinsa sekä osaamis-ja vastuualueensa projektissa.

 

Diviloopperi

Elämää arkkitehtinä

Arkkitehti tutustuu jo opiskeluaikanaan kaavasuunnitteluun sekä ihmisen käyttäytymiseen. Tämä on varsin tärkeää esimerkiksi puistoja suunniteltaessa, joissa ihmiset viettävät aikaansa. On ymmärrettävä luontaiset kulkureitit ja parkkipaikkojen paikat. On oltava valtavan laaja kokonaisnäkemys rakennetusta ympäristöstä. ”Missioni on hyvin rakennettu ympäristö kestävän kehityksen periaatteella. Nykyisin materiaalivalinnoissa otetaan huomioon ilmastonmuutosasiat, hiilijalanjälki sekä myös hiilikädenjälki, joka tarkoittaa hiilijalanjäljen pienentämistä. Puu on ainoa rakennusmateriaali, joka sitoo hiilidioksidia, kaikki muut tuottavat sitä.” 

”Puu on lempimateriaalini. Meillä Suomessa on paljon puuta sekä osaamista puurakentamisesta. Suunnittelen kaikenlaisista puumateriaaleista, kuten esimerkiksi clt:stä, hirrestä, laudasta ja puulevyistä”, kertoo Nieminen.

 

Yhteisöllinen tulevaisuus

Yhteisöllisyyden tarve on kasvamaan päin. Asumiseen liittyvät yhteistilat kiinnostavat. ”Uskon, että kohta koittaa aikaa, jolloin rivitalossa on vain yksiyhteinen saunarakennus, joka voi olla luksusluokkaa. Usein setulee jopa halvemmaksi kuin jokaisen oma tavallinen saunakoppi. Yhteisöllisyyskehityksen välivaihe voi olla yhteissauna sekä pienet asuntokohtaiset saunat.”

 

Skaalautuva elinkaaritalo

”Olen kehitellyt useita erilaisia asumisen malleja ja sen tuotantotapoja. Esimerkiksi tilaelementtimoduulitalot mahdollistavat elinkaariajattelumallin ja skaalautuvuuden. Taloihin on mahdollista lisätä tai poistaa tiloja palikkaperiaatteella. Rakennus on myös siirrettävä. Ajatuksena on, että taloa kyetään muuntamaan ajan muuttuvissa vaatimuksissa.

Elämän eri vaiheissa kodilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia. Tulevien tarpeiden huomioiminen luo myös lähtökohdiltaan uudenlaista arkkitehtuuria.””Jos et enää tarvitse ylimääräisiä makuuhuoneita, myydään ne pois. Tai ne voi viedä vaikka mökkitontille. Moduulielementit ovat puurakenteisia tilaelementtejä, jotka kuljetetaan rekalla tarvittavaan paikkaan. Talo on skaalautuva, jonka koko muuntautuu tarpeiden mukaan. Yksinkertaista ja edullista”, kuvailee Nieminen.

”Kun hankitaan iso asunto kiinteillä perustuksilla, siitä syntyy ongelma, kun elämäntilanne muuttuu. Tyypillinen esimerkki on iso perheasunto. Kun lapset muuttavat pois kotoa, pariskunnalle jää iso talo vajaakäytölle. Entäs jos ostajaa ei löydy tai hinta laskee liian alas? Siirrettävässä tilaelementtitalossa näitä ongelmia ei ole. ”Talo sopeutuu ihmisen tarpeisiin ja sen voi ottaa mukaan uudelle tontille. Olen kehittänyt pitkään tällaista joustavaa asumismuotoa.”

 

Diviloopperi Oy

Kullantie 15
 10470 Fiskari

jarmo.t.nieminen@diviloopperi.fi
040 587 3200